Gebruikersnaam
Naam
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mail
Telefoon
Nood nummer
Email minderjarige
Telefoon minderjarige
Ouder/verzorgende
 
Geboortedatum
Geboorteplaats
beroep
Bijzonderheden
Hoeveel leden van gezin zijn lid:
activiteit
hoe vaak per week
locatie

Bij de inschrijving betaal ik het inschijfgeld van € 15,00. Door de Ideal betaling van het inschrijfgeld machtig ik Unlimited The Inner Way om mijn contributie automatisch te incasseren van de rekening waar ik mee betaal.

Ik machtig Unlimited the Inner Way om met ingang van de inschrijfdatum één keer per maand/jaar een bedrag van mijn rekening af te schrijven voor de jaarlijkse contributiebetalingen.

Ondergetekende gaat akkoord met de hem/haar bekend zijnde het algemeen reglement alsmede de huis– en gedragsregels van Unlimited the Inner Way en verklaart met deze bepalingen te hebben ingeschreven als lid, of als verantwoordelijk persoon voor het minderjarig lid. Ons algemeen reglement alsmede de huis- en gedragsregels zijn te vinden op onze website.

Ondergetekende gaat akkoord met het registreren van zijn/haar persoonlijke gegevens door Unlimited The Inner Way. Inzien Privacyverklaring

Alle gegevens die Unlimited opslaat zijn te zien op dit formulier. Deze gegevens gebruikt Unlimited The Inner Way om de financiën te regelen en de leden op de hoogte te kunnen houden van veranderingen of uitval van lessen. Je hebt ten allen tijde het recht deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Verwijderen van gegevens kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening. Wij hebben minimaal naam en bankrekening nodig om de financiën te regelen. Als u die niet wilt laten opslaan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Voor speciale diensten kan het voor Unlimited noodzakelijk zijn om aanvullende gegevens te registreren.

Mij is bekend dat leden van Unlimited the Inner Way geacht worden jaarlijks een bijdrage te leveren aan de stichting Activity Foundation. Dit volgens reglementen van Unlimited the Inner Way, artikel aanmelding. Op de website staan de Algemene Reglementen van de Activity Foundation.

De betaling is de afronding van je inschrijving. Na voltooiïng van de betaling kom je in het overzicht van je inschrijving. Dat kun je uitprinten, ondertekenen en meenemen bij je eerstvolgende bezoek/les.

empty

Bewaar je lidmaatschapsnummer en wachtwoord! Print pagina 1 twee keer voor je eigen overzicht.
Je drukt 2 pagina’s af: machtigingen voor Unlimited The Inner Way en voor Activity Foundation.
Als je niet kunt printen neem dan je lidmaatschapsnummer mee, dan printen wij het voor je.
Gebruikersnaam
Naam
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mail
Telefoon
Nood nummer
Email minderjarige
Telefoon minderjarige
Ouder/verzorgende
 
Geboortedatum
Geboorteplaats
beroep
Bijzonderheden
Hoeveel leden van gezin zijn lid:
activiteit
hoe vaak per week
locatie
logo Act.Found.The Inner Way

Machtiging voor Activity Foundation

Naam
 
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mail
Telefoon
IBAN bankrekening

Ik machtig de Activity Foundation om met ingang van de inschrijfdatum één keer per jaar een bedrag van €  van mijn rekening af te schrijven voor de jaarlijkse bijdrage.Wanneer het lid 17 jaar oud is wordt dit € 35,-.

Mij is bekend dat leden van Unlimited the Inner Way geacht worden jaarlijks een bijdrage te leveren aan de stichting Activity Foundation. Ik ben bekend met de Algemene Reglementen van de Activity Foundation.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com