Dit is de privacyverklaring van Unlimited The Inner Way, gevestigd te Scharnegoutum, Fleardyk 28 , 8629 RG , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67755518.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@unlimitedtheinnerway.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel
Welke gegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden
Uitvoeren lidmaatschaps­overs­ees­nkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
Indien u lid wordt gedurende looptijd overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.
Websitebeheerder
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum
 • Bijzonderheden (allergie, medicatie)
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende looptijd van overeenkomst en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Mollie
Administratie speciale diensten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum
 • Bijzonderheden (allergie, medicatie)
 • BSN
 • Polisnr ziektekostenverz.
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Ziektekostenverz.
 • Gemeente
Verrichten en versturen van aankopen.
Clubkleding, Materialen.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende looptijd van overeenkomst,
daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Producent
 • Vervoerder

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, notificatie betaling, felicitaties
of Whatsapp groep
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang als men aangemeld is.
 • Websitebeheerder

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.
 • Cookies<
 • IP-gegevens
Toestemming
Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd
 • Websitebeheerder
Contact na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeel reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken
NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om service te bieden bij het bezoeken van websites, door keuzes te onthouden, zodat de site makkelijker wordt in gebruik.
Dit is niet nodig voor cookies die technisch noodzakelijke zijn (functionele cookies) en voor analytische cookies.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Sportclub uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Sportclub met u heeft. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Sportclub te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Sportclub op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Sportclub deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Sportclub hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Sportclub treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De site wordt op 3 verschillende manieren beveiligd tegen onrechtmatige toegang.

Minderjarigen

Aanmelding van een minderjarige kan alleen gedaan worden door een ouder/voogd.

Wijziging van het privacy beleid

De Sportclub past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zal de Sportclub er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Sportclub wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Klaas Jansen
E-mail: privacy@unlimitedtheinnerway.nl
Telefoonnummer: 06-52657394

Verwijderen van gegevens kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening. Zonder telefoonnummer kunnen  wij u bijv. minder goed informeren  over wijzigingen. Wij hebben minimaal naam en bankrekening nodig om de financiën te regelen. Als u die niet wilt laten opslaan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Voor speciale diensten kan het voor Unlimited noodzakelijk zijn om aanvullende gegevens als BSN en polisnummer ziektekostenverzekering te registreren i.v.m. vergoedingen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com