In en via onze Dojo’s in Sint Nicolaasga en Balk bieden wij voor jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen begeleidingstrajecten in nauwe samenwerking en regie met ouders, school en andere deskundigen die noodzakelijk zijn. Deze trajecten zijn volledig als maatwerkproject ingericht. De betaling van de trajecten vindt plaats via de jeugdwet en indien nodig de wet WMO. Deze begeleiding wordt waar nodig aangeboden in overleg met de Gemeente. Komt u jongeren tegen die moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien en daardoor hun leven niet op orde krijgen, kom dan eens met ons praten!
Unlimited the Inner Way is aangemeld om het Fight Right Keurmerk te behalen. Eén herkenbaar en onderscheidend keurmerk, voor álle Fight Right clubs. Nederland ziet en ervaart zo dat in uw club vechtsport op een veilige en verantwoorde wijze wordt gegeven, binnen een goed pedagogisch klimaat en waar maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plek heeft. Het keurmerk zet uw club gelijk in de aandacht en daardoor wint het aan maatschappelijke kracht. Bovendien is het keurmerk een inspiratie voor andere clubs om ook aan de Fight Right criteria te voldoen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com