Deze introductie in bewustwording van de eigen lichamelijkheid is bedoeld om kinderen gericht te laten oefenen met hun lichaam in relatie tot hun gedachtewereld. De nadruk ligt op ‘wie je bent’, ‘waar je voor staat’ en ‘waar je voor gaat’.

In de lessen staat plezier, verscheidenheid, en de betrokkenheid naar elkaar voorop. De nadruk ligt op het bieden van fysieke en emotionele veiligheid en het leren kennen van de signalen van het eigen lichaam door oefeningen en nabesprekingen. Het met aandacht en respect luisteren naar je eigen ervaringen en de ervaringen van de ander opent de deuren voor open communicatie waarin goed en fout niet van belang is. De introductie levert daardoor een alternatieve aanzet tot verdere zelfontplooiing en zelfkennis van kinderen.

De acties en interacties met de kinderen zijn ingericht om een pedagogisch klimaat te realiseren waarin het creëren van plezier, succeservaringen en sociale steun voorop staat.

Daarnaast vinden we verbindende communicatie via korte lijnen tussen de leerkracht, ouder en kind belangrijk.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com