Iedereen in beweging

Meedoen is belangrijk. Meedoen op school, op het werk, in sport- en verenigingsverband. En zeker niet voor elke (jeugdzorg) jongere is dat vanzelfsprekend. Sport is bij uitstek geschikt om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, je sociale netwerk te vergroten, problemen die je ervaart zelf aan te kunnen pakken én om te zorgen voor een fit lichaam. In de gemeente Sneek e.o. doet een groot aantal jongeren nog onvoldoende mee aan sport, terwijl ze dat wel graag willen. Dit komt vaak door een beperkt of niet passend aanbod, ontbrekende financiën, onbekendheid met de mogelijkheden en een (te) grote afstand tot het sportaanbod. De Activity Foundation wil met het programma Sport Zorgt inspelen op de behoeften en belevingswereld van deze jongeren. Met een gerichte gedragsaanpak wil ze zorgen dat de jongeren blijvend meedoen aan (vecht)sport.

Sport Zorgt

In de Sport Zorgt aanpak die de Activity Foundation gebruikt, vormt een zogenaamde agressieregulatie en weerbaarheid methodiek de basis. Doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 12 – 21 jaar. De deelnemers worden in een vechtsportomgeving uitgedaagd om zowel fysiek, mentaal als emotioneel op een bewuste wijze te handelen. Er wordt in het programma themagericht gewerkt. Per situatie wordt bekeken welke thema’s centraal moeten staan om de jongeren verder te helpen. De inhoud van de lessen is dan ook niet gestandaardiseerd. Veel gebruikte psychosociale thema’s zijn:

  • Herkennen en erkennen van emoties
  • Stellen van grenzen
  • Zelfbeheersing
  • Persoonlijke integriteit
  • Omgaan met druk en stress
  • Doorzetten

Er zijn drie vormen van aanbod binnen deze interventie:

  • Vechtsport plus,
  • Vechtsport met een missie
  • en een algemeen wijkaanbod.

Werkwijze

Het programma Sport Zorgt in Sneek is een samenwerking van verschillende partijen. De programma-coördinatie ligt bij de Activity Foundation. De drie lokale vechtsportaanbieders Sportclub F en F The Inner Way, Unlimited the Inner Way en Gym De Leeuw zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie. Verschillende zorg- en onderwijsorganisaties uit de gemeente zijn verantwoordelijk voor het doorverwijzen van de doelgroep. Deze organisaties zullen ook zorgen voor de integratie van de aanpak in de begeleiding en behandelplannen van de jongeren. Om geschikte jongeren voor het programma te selecteren en naar de juiste aanpak te verwijzen, is er een beslissingsboom ontwikkeld. De beslissingsboom zal bepalen welk traject het meest passend is bij de situatie van de jongeren. Wanneer de jongere het programma doorlopen heeft, kan hij of zij doorstromen naar het reguliere sportaanbod in Sneek.

Stichting Activity Foundation

Stichting Activity Foundation F en F The Inner Way is een maatschappelijke stichting die zich richt op het organiseren van sportevenementen en -programma’s. Het doel is om maatschappelijke etrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbindingen te realiseren voor jong en oud. In het Sport Zorgt programma werkt zij samen met de drie vechtsportaanbieders.

bekijk de brochure (pdf)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com