Activity Foundation & Unlimited the Inner Way

Activity Foundation is een charitatieve stichting die zich richt op het organiseren van sportevenementen met behulp van vrijwilligers. Het doel is om maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud door ze in beweging te brengen.

Unlimited the Inner Way sluit zich aan bij deze idealen en doelstellingen en is daarom de samenwerking aangegaan met de Activity Foundation.

Activity Foundation & u

Unlimited the Inner Way doet mee met een aantal evenementen die zonder de Activity Foundation nooit hadden kunnen bestaan. Denk hier bij aan jeugdsportdagen, trainingsweekenden, (karate)wedstrijden en Gevecht training, Examens. Zwembadtraining.
Verder biedt Stichting Activity Foundation ook individuele sponsoring aan om sportieve deuren te openen. Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken heeft Unlimited the Inner Way er voor gekozen om als club de Stichting te steunen.
Dit houdt financieel in dat leden van Unlimited the Inner Way worden geacht jaarlijks een bijdrage te leveren aan de stichting. Zie ook de meest actuele reglementen van Unlimited the Inner Way, artikel aanmelding.
Verder zoekt Stichting Activity Foundation altijd vrijwilligers voor een divers aantal functies. Lees hier meer over in de bijlage Vrijwilligersbeleid.

Aanmelding

Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage aan de Activty Foundation (€25,- voor leden t/m 16 jaar en €35,- voor leden vanaf 17 jaar). De bijdrage wordt per kalenderjaar afgeschreven.

Betaalwijze

Door middel van het inschrijfformulier machtigt u Stichting Activity Foundation om jaarlijks middels incassomachtiging de bijdrage van uw bankrekening te innen.

Beëindiging donateurschap

De opzegging dient schriftelijk, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden, opgegeven te worden aan de administratie. Het correspondentieadres Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET Sneek. Opzeggen via e-mail kan ook via info@activityfoundation.nl

U kunt uw donateurschap beëindigen wanneer u niet langer lid bent bij Unlimited the Inner Way.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com