Algemeen

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
 • Er is respect voor onze trainingspartner en zijn/haar niveau.
 • We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot verwijdering en een toegangsverbod bij het sportcomplex.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, schone kleding, frisse adem, schone voeten etc.
 • Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen, behalve in overleg met de trainer/instructeur.
 • In de accommodatie van Unlimited the Inner Way:
  • is roken verboden.
  • zijn we zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/Unlimited the Inner Way
  • zetten we onze schoenen bij de ingang.
  • dragen we T-shirts met mouwen.
 • De leiding of Unlimited the Inner way is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, beschadigingen daarvan of eventuele ongevallen die het (aspirant) lid kunnen overkomen.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid.

De ouder:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen.
 • De ouder respecteert de wijze van de begeleiding door de trainer(s).

Veilig en verantwoord sporten

Bij inschrijving voor karate of boksen dient u in het bezit te zijn van een bescherming set om de veiligheid te waarborgen. Voor karate dient u in het bezit te zijn van een karatepak. Unlimited the Inner Way geeft de leden graag advies.

Representatie

Wedstrijdparticipanten

Karate of boksleden die deelnemen aan (inter-)nationale wedstrijden zijn in het bezit van het Unlimited the Inner Way uniseks presentatiepak én een Unlimited the Inner Way Sporttas voorzien van naam, achternaam en logo, te bestellen bij Unlimited the Inner Way. De uitrusting die de atleten dragen dient zichtbaar te zijn gedurende de wedstrijddag en reis.

Alle leden

Alle leden dragen het logo van Unlimited the Inner Way zichtbaar bij alle vormen van (re)presentatie van Unlimited the Inner Way, bepaald door de leiding van Unlimited the Inner Way (demonstraties, sponsoracties, e.d.).

Leiding

(Assistent) leraren, trainers en/of coaches vertegenwoordigen Unlimited the Inner Way tijdens (les)activiteiten van Unlimited the Inner Way (lessen, wedstrijden, reizen, demonstraties e.d.). Ze dragen ten alle tijden het logo van Unlimited the Inner Way tijdens de (les)activiteiten van Unlimited the Inner Way. Daarnaast zijn zij in het bezit te zijn van het Unlimited the Inner Way uniseks presentatiepak, de Unlimited the Inner Way Uniseks Coachjas én een Unlimited the Inner Way Sporttas voorzien van naam, achternaam en logo, te bestellen bij: Unlimited the Inner Way.

Schorsing

De leiding van Unlimited the Inner Way behoudt ten alle tijden het recht een lid te schorsen indien een lid niet conform de regelementen of huis- en gedragsregels van Unlimited the Inner Way handelt.

De erecodevan de vechtsport luidt als volgt:

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com